TEL:156 6666 6261

                                                   山东容弗新信息科技有限公司品牌VI设计

                                                   山东容弗新信息科技有限公司,位于国家级软件产业基地,齐鲁软件园的银荷大厦,是通过国家“双软认定”的高新技术企业。公司结

                                                   合自身在分布式系统、业务协同集成平台方面的研究成果,以及在电网建设、检修、运行领域的技术积累,从事电网继电保护整定计

                                                   算、智能变电站二次系统建设、检修及运行支持产品的开发,并提供电网生产运行与管理方面的技术咨询服务。